Co robimy | AKTUALNOŚCI

2. Forum Wspierajmy Seniorów - Konferencja Medyczna, krótka relacja z wydarzenia.

2019-05-16

W dniach 16-17 maja 2019 FUNDACJA WSPIERAJMY SENIORÓW, we współpracy zUniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Uniwersyteckim Szpitalaem Klinicznym weWrocławiu zorganizowali wspólnie już 2. FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW,unikatowe wydarzenie edukacyjne dla seniorów, osób w różnymwymiarze opiekującymi się osobami starszymi, w tym personelu medycznego.Forum odbyło się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles w centrum Wrocławia.

Zrealizowano je w wyjątkowej formule, łączącej praktyczne warsztatyedukacyjne dla seniorów i ich opiekunów oraz konferencję dla lekarzy i innychpracowników medycznych, którzy w codziennej praktyce klinicznej borykają się zproblemami zdrowotnymi starszych pacjentów.

Patronat honorowy nad Forum objęli Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia oraz czterej rektorzy wrocławskich uczelni, mianowicie: Prof. Adam Jezierski, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. Adam Rokita, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Prof. Tadeusz Trziszka JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Prof. Grzego Kuczyński JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Trzej znakomici profesorowie wrocławskich uczelni zgodzili się pełnić funkcję Ambasadorów 2. Forum Wspierajmy Seniorów, a mianowicie: Prof. Jan Chmura, Prof. Andrzej Milewicz oraz Prof. Jan Miodek.

W czwartek (16 maja) odbyła się interdyscyplinarna konferencja środowiska medycznego poświęcona kluczowym problemom zdrowotnym osób starszych w modelu „porozmawiajmy o przypadkach". 

W gronie ekspertów uczestniczących w konferencji zaszczyciły przedstawiciele środowiska akademickiego i lekarskiego z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego prof. Joanna Rosińczuk, Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego prof. Izabella Uchmanowicz oraz dr hab. Joanna Jaroch, Katedry i Kliniki Neurologii dr hab.Sławomir Budrewicz. Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej prof. Dariusz Jańczak, , z Katedry Nefrologii - dr. Mirosław Banasik, a także przedstawiciele środowiska geriatrycznego, lek Maria Tomkowid i dr Zbigniew Machaj, alergologicznego dr Ewa Pisarczyk-Bogacka oraz lek. Agnieszka Kopeć, specjalistka żywienia klinicznego dr Anna Zmarzły.

Wzięło w niej udział ponad 120 uczestników.

Przedstawione przypadki kliniczne były punktem wyjścia do dyskusji z uczestnikami konferencji i zaproszonymi ekspertami.  Prezentowane sytuacje, typowe dla pacjentów w starszym wieku, uzupełniło interaktywne głosowanie uczestników konferencji, oceniające podejmowane decyzje diagnostyczne i terapeutyczne oraz bezpośredni komentarz interdyscyplinarnego panelu ekspertów.  Do udziału w konferencji zaproszono wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny, takich jak geriatria, kardiologia, diabetologia, pulmonologia, neurologia, endokrynologia i psychiatria.

Podczas konferencji omówiono najważniejsze klinicznie problemy związane z optymalną diagnostyką, leczeniem i organizacją opieki medycznej nad seniorami, z jakimi lekarze spotykają się podczas codziennej pracy.  Poruszano tematykę pogorszenia funkcji poznawczych, wczesnych etapów otępienia, zaburzeń depresyjnych, majaczenia, zaburzeń elektrolitowych, metabolicznych i hormonalnych oraz niedoborów żywieniowych, a także wybrane kliniczne zagadnienia z obszarów neurologii oraz kardiologii.

Szczegółowy plan drugiego dnia Forum jest dostępny na stronie internetowej: konferencja2019.wspierajmyseniorow.pl

Do zapoznania się z inforamcją o Warsztatach dla Seniorów zapraszamy tutaj